Thomas 2 (detail)(sold)
Thomas 2 (detail)(sold)

Oil on aluminum drawer 

16"H x 9"W

Thomas 2 (sold)
Thomas 2 (sold)

Oil and acrylic on aluminum drawer

16"H x 9"W

Monster Under My Bed (sold)
Monster Under My Bed (sold)

Oil and acrylic on aluminum drawer

16"H x 9"W

Uncertainty (sold)
Uncertainty (sold)

Oil on wooden drawer

4"W x 16"H

She's All I Need (sold)
She's All I Need (sold)

Oil on wooden drawer

4"W x 16"H

Up Above My Head (sold)
Up Above My Head (sold)

Oil on wooden drawer

4"W x 16"H

Triptych (sold)
Triptych (sold)

Oil on wooden drawer

4"W x 16"H

Bustin' My Ass (sold)
Bustin' My Ass (sold)

Oil and acrylic on aluminum drawer

16"H x 9"W

He Stole My Heart (sold)
He Stole My Heart (sold)

Oil on aluminum drawer

16"H x 9"W

Thomas 2 (detail)(sold)
Thomas 2 (sold)
Monster Under My Bed (sold)
Uncertainty (sold)
She's All I Need (sold)
Up Above My Head (sold)
Triptych (sold)
Bustin' My Ass (sold)
He Stole My Heart (sold)
Thomas 2 (detail)(sold)

Oil on aluminum drawer 

16"H x 9"W

Thomas 2 (sold)

Oil and acrylic on aluminum drawer

16"H x 9"W

Monster Under My Bed (sold)

Oil and acrylic on aluminum drawer

16"H x 9"W

Uncertainty (sold)

Oil on wooden drawer

4"W x 16"H

She's All I Need (sold)

Oil on wooden drawer

4"W x 16"H

Up Above My Head (sold)

Oil on wooden drawer

4"W x 16"H

Triptych (sold)

Oil on wooden drawer

4"W x 16"H

Bustin' My Ass (sold)

Oil and acrylic on aluminum drawer

16"H x 9"W

He Stole My Heart (sold)

Oil on aluminum drawer

16"H x 9"W

show thumbnails